PROJECT REFERENCE / ผลงานตกแต่งภายใน

งานตกแต่งห้องปฏิบัติการ : โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น1และ8 โรงพยาบาลศิริราช 

บริษัท พี ทเวนตี้วัน อินทีเรีย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลศิริราช ได้ประมูลงานตกแต่งห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น1และ8 ของทางโรงพยาบาล โครงการดังกล่าว เน้นงานเฟอร์นิเจอร์ ตู้ Built In และประตูอลูมิเนียม พื้นเป็นกระเบื้องยางม้วนสีฟ้าเข้ากับเฟอร์นิเจอร์สีน้ำเงิน

p21 interior-ห้องปฏิบัติการ-2