project reference / ผลงานตกแต่งภายใน

งานตกแต่งห้องเรียนหลักสูตรวิทย์ฯ : โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณทิตและปรัชญาดุษฎีบัณทิต โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท พี ทเวนตี้วัน อินทีเรีย จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลศิริราช ได้ประมูลงานตกแต่งพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณทิตและปรัชญาดุษฎีบัณทิต โรงพยาบาลศิริราช  โครงการดังกล่าว ได้มีการตกแต่งผนังโดยไร้สีแต่ละห้องที่แตกต่างกัน ทำให้เกินดความสวยแบบไม่จำเจ

p21interior-ห้องเรียน